De business of onze business? Hoe ons taalgebruik kan bijdragen aan meer verbinding en minder polarisatie in organisaties

Taalgebruik. Iets waar we te weinig over nadenken. De taal die je gebruikt kan, bewust of onbewust, je gedachtes, gevoelens en zelfs je motivatie beinvloeden. Het kan uit elkaar drijven of juist voor verbinding zorgen. Het verschil tussen het gebruik van “de” of “onze”, in de uitspraak “de business” of “onze business”, je zou er een compleet boek over kunnen schrijven. Benieuwd hoe je met het juiste taalgebruik kunt bijdragen aan meer verbinding en minder polarisatie in de ‘us vs them’-discussie? Lees mijn artikel nu en ontdek hoe subtiele veranderingen in taalgebruik het verschil kunnen maken.

Mijn eigen, bescheiden, bijdrage

Bij de organisatie waar ik op dit moment voor werk is de term “de business” een veelgebruikte term, een begrip. Hoe meer je er op let, hoe vaker je het hoort. Naarmate ik er meer op ging letten kreeg ik ook steeds meer het gevoel dat men eigenlijk niet wist wie er nu precies bedoeld werd met “de business”.

Het leek me leuk om daar een klein, officueus onderzoek naar te doek: elke keer als ik iemand “de business” hoor zeggen, vraag ik wie ze daar precies mee bedoelen. Mijn gevoel bleek waar te zijn, vaker niet dan wel kwam er een concreeet antwoord op mijn vraag. De business bleek een abstract begrip om de opdrachtgever te benoemen, een term waarbij geen concreet team of persoon genoemd kon worden.

So what is Better Value Sooner Safer Happier? What do the terms represent and how are they measured? An important point to note is that they are not only IT outcomes and measures. They apply across organizations, anywhere work is being done to deliver value. They’re about a collective “our business,” not an us-and-them “the business,” irrespective of job role. In the Age of Digital every company is a software company directly or indirectly, and there are few cases where value delivery does not in some way involve Information Technology. – Jonathan Smart - Sooner Safer Happier1

Tijdens het lezen van Sooner Safer Happier1 kwam ik de uitspraak “our business,” not an us-and-them “the business" tegen en besloot deze quote te delen in het #random kanaal op slack. Ook heb ik een aantal mensen direct aangesproken, om ze uit te dagen na te denken over het verschil tussen “de business” en “onze business”.

We came to speak about “IT and the business” as two separate things, as if IT were an outside contractor. The business was us and IT was them. – Mark Schwartz - A Seat At The Table2

Waarom is het belangrijk om het over “onze business” te hebben?

Het gebruiken van het woord “onze business” in plaats van “de business” kan bijdragen aan het creëren van meer verbinding en minder polarisatie in organisaties. Het gebruik van “onze” geeft aan dat alle betrokkenen samenwerken aan hetzelfde doel en er geen onderscheid is tussen verschillende teams of afdelingen. Dit kan leiden tot meer autonomie en intrinsieke motivatie onder medewerkers, omdat ze zich meer betrokken voelen bij het doel van de organisatie. Bovendien kan het belangrijk zijn om als organisatie te weten waarom je iets doet, om een duidelijk doel te hebben dat je gezamenlijk nastreeft3 en om beter te kunnen motiveren.

WHY: Very few people or companies can clearly articulate WHY they do WHAT they do. When I say WHY, I don’t mean to make money—that’s a result. By WHY I mean what is your purpose, cause or belief? WHY does your company exist? WHY do you get out of bed every morning? And WHY should anyone care? Simon Sinek - Start With Why3

Kortom, het gebruik van “onze business” kan bijdragen aan het creëren van een positieve werkcultuur waarin medewerkers zich verbonden voelen met het doel van de organisatie.

Een nieuwe manier van denken en praten: hoe je de verandering in taalgebruik kan doorvoeren in jouw organisatie.

De eerste stap is makkelijk: wijs mensen op het belang van het meer inclusieve gebruik van “onze business”, in plaats van “de business”. Ik maak er zelf af en toe een grap over, turf tijdens een presentatie hoe vaak ik “de business” hoor en hoe vaak “onze business”. Dit is echter maar een kleine stap en de kans is groot dat de woordkeuze “de business” een symptoom is van een groter probleem: het gebrek aan verbinding en samenwerken aan het zelfde doel. Naast de bewustwording is het belangrijk om daadwerkelijk te gaan samenwerken. Dat kan zijn door middel van teambuildingsactiviteiten, om een gevoel van saamhorigheid te creeeren, maar ook aan daadwerkelijke samenwerking, als team, aan een gezamelijk doel.

“And that’s the beauty. The teams that figure it out have a bigger advantage than ever before because most of their competitors are just a bunch of individuals looking out for themselves.” – Kathryn in Five Dysfunctions of A Team - Patrick Lencioni4

Het is belangrijk om te weten waarom je iets doet als organisatie. En dat je ook beseft dat je dat samen moet doen, zoals eerder ook al in de quote uit Sooner Safer Happier stond: je werkt collectief aan hetzelfde doel, er is geen onderscheid tussen IT en de organisatie, IT is een wezenlijk onderdeel van de organisatie, het vormt een geheel!

Weten waarom je iets doet helpt om meer autonomie te creëren, het helpt om mensen beter te motiveren, het zorgt voor intrinsieke motivatie, voor een doel. Dat doel zou moeten gaan om een gezamelijk doel, een breder doel dan kwalitatieve code schrijven of geld verdienen. Weten wie je gebruikers zijn, wat die gebruikers willen, het is allemaal onderdeel van het waarom van je organisatie.

Het begint met bewustwording en een gezamenlijke inspanning om de manier waarop we communiceren en samenwerken te verbeteren. Laten we onze woorden zorgvuldig kiezen en bouwen aan een sterker, meer verbonden team en organisatie.

Many of these organizations also struggled with the question of how to get “The Business” to let the technology organization work more like Netflix or Amazon. One CIO told me that they couldn’t copy Netflix because they didn’t have the super talented engineers we did. I responded that we had just hired someone from his organization. Talent isn’t the problem. The problem is the very idea of having a separate business organization. No one at Netflix or Amazon ever talks about “The Business.” When I worked there, Netflix was organized as a single-product organization. Everyone in product management and development reported to the chief product officer. There wasn’t a CIO or CTO in charge. Amazon is organized into a huge number of independent service teams—none of them report to the CIO or CTO. – Adrian Cockroft - The Value Flywheel Effect.5

Bronnen & Voetnoten