Team-Topologies

Presentation Cover

Fast Flow or Fast Fluff: Embracing an Eclectic DevOps Coaching Approach

In today’s dynamic business environment, organizations often find themselves struggling with the challenge of timely delivering value to their customers. Despite the longstanding presence of methodologies such as Lean, Agile, and DevOps, the struggle persists, and the gap between business and IT continues to widen.

Een monoliet? Nee, dat hebben wij niet meer!

De monoliet wordt vaak gezien als een anti-pattern en er wordt veel aandacht besteed aan het opsplitsen van monolithische applicaties naar microservices. Meestal gaat het hier over de applicatie-monoliet, maar er andere varianten van de monoliet die, onterecht, minder aandacht krijgen. In dit artikel laat ik een aantal van deze varianten de revue passeren, toon hoe deze monolieten er uit zien en waarom ze meer aandacht verdienen.